17 sierpnia 2017 roku delegacja NSZZ uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez firmę KOLTAR. Firma ta ogłosiła w Puławach  nabór pracowników. Stronie związkowej przedstawiono  tło podjętych działań jak również ofertę, jaka została skierowana dla pracowników. Związkowcy wyartykułowali swoje obawy związane z bezpieczeństwem zatrudnienia pracowników. Podstawowym problemem było usystematyzowanie obowiązujących w poszczególnych zakładach układów zbiorowych pracy.

Przedstawiciel naszego związku zgłosił propozycję żeby przejmowani pracownicy do chwili uzgodnienia nowego układu zbiorowego „podlegali” temu obowiązującemu w swoim starym zakładzie lub jeśli uznają, że jest mniej korzystny, temu w KOLTARze.

W wyniku burzliwej, ale merytorycznej dyskusji uzgodniono termin następnego spotkania, na którym zostaną podjęte kolejne negocjacje dotyczące najpierw wykazania różnic w układach zbiorowych a później uzgodnienia wspólnych zapisów.

Do tego czasu strona związkowa ma w formie pisemnej przedstawić wszystkie zastrzeżenia dotyczące sposobu dotychczasowej współpracy.