Dzień 28 kwietnia to bardzo ważna data dla wszystkich osób związanych z procesami pracy. W tym dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 28 kwietnia w sposób szczególny myślimy zarówno o pracownikach, którzy w wyniku pracy stracili życie czy zdrowie, jak i o coraz skuteczniejszych sposobach zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

Pamiętajmy, że w Polsce każdego dnia 1 osoba traci życie na skutek pracy, a 240 osób ulega wypadkom przy pracy. Szerokie upowszechnianie wiedzy o bhp jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że rozwój przemysłu i usług niesie ze sobą nowe zagrożenia zawodowe.

Uroczystości Dnia 28 kwietnia są inicjowane i promowane przez dwie międzynarodowe organizacje:

  1. Międzynarodową Organizację Pracy
  2. Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych

W tym roku ważnym wydarzeniem obchodów Dnia będzie w dniu 28 kwietnia w Warszawie uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i towarzysząca mu ogólnopolska konferencja nt. „Identyfikacji rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych”, organizowana przez Związek Zawodowy „Budowlani” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP.

Więcej informacji o wydarzeniach związanych z obchodami Dnia w Polsce i na świecie zamieszczono w portalu CIOP-PIB pod adresem: www.ciop.pl/28kwietnia.

Źródło. www.solidarnosc.org.pl/lublin