317_znak_uwaga

W ZWIĄZKU Z POGODĄ I NIKŁYM ZAINTERESOWANIEM ZMUSZENI JESTEŚMY ODWOŁAĆ ZAPLANOWANE NA PIĄTEK OGNISKO NA WÓLCE PROFECKIEJ. ZAPISANI NA LIŚCIE, KTÓRZY DOKONALI WPŁAT SWOJE PIENIĄDZE ODBIERAĆ MOGĄ W SIEDZIBIE KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZAP.
PRZEPRASZAMY