Przypominamy szanownym kolegom przewodniczącym kół, którzy nie zgłosili się jeszcze do biura Komisji Międzyzakładowej w celu złożenia podań na bony świąteczne. Przypominamy, że w tym roku na podania czekamy jedynie do 21 listopada. Podania po terminie nie zostaną uwzględnione. Prosimy o potraktowanie poważnie naszej prośby!!!!!