Lenin twierdził: kadry są najważniejsze i miał rację – szkoda, że  nasze Kadry są o tym przekonane, ale nie nadanżają (sic) za przepisami.  Wspólne pismo partnerów społecznych Forum Dialogu Społecznego w sprawie wykorzystania urlopów, od piątku będzie dostępna instrukcja postępowania dla członków NSZZ w tej sprawie (pobierz)  – ZAPRASZAMY DO BIURA.