W rozwinięciu ważne uchwały i stanowiska Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Stanowisko_od_2_z_1_03

Apel_od_nr_01_z_1_03