Chcielibyśmy poinformować Państwa, że Komisja Międzyzakładowa podpisała umowę z CDO24.CDO24 to Twoja Ochrona Prawna. Program Premium Plus to program CDO24, który cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród naszych klientów. Programy te zostały stworzone dla potrzeb organizacji związkowych, które chcą zadbać o dobro i bezpieczeństwo członków swojego związku każdego dnia, nie tylko w relacjach z pracodawcą . Z dotychczasowego doświadczenia organizacji związkowych wynika, że nasz program ochrony prawnej, odbierany jest przez każdego członka organizacji jako dodatkowy bonus związany z przynależnością związkową, który sprawia, że poszczególni członkowie czują się bezpieczniej i doceniają, że władze związku troszczą się o ich bezpieczeństwo w życiu codziennym.

Produkt Premium i Premium Plus funkcjonuje już od kilku lat i zapewnia wszechstronny i szeroki zakres ochrony prawnej. Programy gwarantują zarówno dostęp do infolinii prawnej, sporządzania pism i prowadzenia spraw w postępowaniu przedsądowym i sądowym na warunkach określonych w umowie.

Każda pełnoletnia, nowa osoba objęta ochroną prawną w ramach programu Premium lub Premium PLUS otrzymuje własną kartę CDO24, będącą potwierdzeniem świadczenia przez CDO24 ochrony prawnej. Dzięki temu osoby objęte ochroną prawną CDO24 będą mogły uzyskiwać informacje prawne poprzez infolinię prawną cdo24 bez konieczności osobistego stawiennictwa i obawy o dodatkowe opłaty.

Każda osoba objęta programem jest uprawniona w sytuacjach nagłych lub niecierpiących zwłoki do korzystania z infolinii alarmowej czynnej poza godzinami pracy Departamentu Prawnego CDO24 a także w weekendy i święta.

Każdy posiadacz Pakietu Premium lub Premium PLUS może wykupić za dodatkową opłatą Ochronę Prawną dla swojej rodziny. Do objęcia Ochroną Prawną w ramach pakietu rodzinnego można wskazać maksymalnie 6 osób z najbliższej rodziny, jednak mniejsza ilość zadeklarowanych osób nie ma wpływu na wysokość dopłaty. Wykupienie pakietu rodzinnego będzie uprawniało każdą wskazaną osobę z najbliższej rodziny posiadacza ochrony prawnej do indywidualnego korzystania z ochrony prawnej w zakresie przewidzianym przez poszczególne programy.

Jako Komisja Międzyzakładowa informujemy, że Program Premium Plus zgodnie z podpisaną umową zacznie obowiązywać od dnia 1.12.2018r. Koszt takiego Pakietu dla naszych członków to 36 zł opłaty rocznej i ewentualnie dla członków rodzin w wysokości 50 zł rocznie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci przystąpienia do swoich przewodniczących Kół lub bezpośrednio w Biurze naszego Związku. Aby mieć gwarancję rozpoczęcia ochrony od dnia 1.12.208r. należy do dnia 10 listopada 2018 zgłosić ten fakt i wtedy otrzymacie numer rachunku bankowego do wpłat. Po otrzymaniu wpłaty Komisja przekaże w ciągu 14 dni karty.

Oczywiście osoby, które zdecydują się do ochrony po dniu 10 listopada będą objęte ochroną w zależności od daty złożenia chęci przystąpienia. Jeśli zgłoszenie nastąpi do 10 każdego miesiąca ochrona rozpocznie się od najbliższego miesiąca. Jeśli po 10 każdego miesiąca od kolejnego miesiąca. Poniżej pełna oferta  z zakresem spraw prowadzonych przez CDO24.

Oferta CDO24