Uczestnicy strajków z lipca 1980 roku w Świdniku wraz ze związkowcami z NSZZ „Solidarność”, władzami państwowymi i samorządowymi uczcili 36. rocznicę strajków w świdnickiej WSK PZL Świdnik. Uroczystości rozpoczęły się w piątek, 8 lipca br., złożeniem kwiatów pod pomnikiem na terenie świdnickiego zakładu. W obchodach udział wzięli także przedstawiciele naszej Komisji Międzyzakładowej, którzy wystawili poczet sztandarowy i złożyli kwiaty pod pomnikiem w świdnickiej WSK.

 

AJ I krolwiazanka