Zabranie pieniędzy z OFE i domyślność w wyborze ZUS/OFE na ZUS jest zgodna z Konstytucją – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.                                                                                                                            Wnioski do Trybunału złożyli: ówczesny prezydent Bronisław Komorowski oraz ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.Wątpliwości prezydenta budził zakaz inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez skarb państwa i nakaz inwestowania w akcje dużej części zgromadzonych przez OFE pieniędzy. Kwestionował też zakaz reklamy OFE w tak zwanych okienkach transferowych. Bronisław Komorowski zaskarżył te regulacje ze względu na wątpliwości co do ich zgodności z zasadami zaufania do państwa i stanowionego prawa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej , ochrony interesów w toku oraz wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Natomiast Irena Lipowicz złożyła skargę ws. niezgodności z konstytucją przeniesienia środków finansowych z OFE do ZUS-u. Ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich była zdania, że przepisy naruszają zasady: zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. Oba wnioski Trybunał połączył w jeden dokument, który rozpatrzył w pełnym składzie 15 sędziów

Sędziowie Trybunału pytali podczas rozprawy, m.in. o sens wprowadzania zakazu inwestowania w obligacje państwowe przez OFE oraz nakazu inwestowania w akcje. Wiceminister finansów Izabela Leszczyna odpowiadała że chodziło o to, by OFE inwestowały w realną gospodarkę, a nie papiery skarbowe

IAR