W rozwinięciu terminy spotkań załogi w celu wyboru Okręgowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów SIP-ów.

Terminy i miejsca zebrań załogowych