Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach poinformowały o podjęciu decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu do zapisywania się na akcje ZA Puławy pomimo nieziszczenia się jednego zastrzeżonego warunku wezwania.

13 sierpnia bezskutecznie upłynął termin, w którym zgodnie z pkt. 27 wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Azotowe Puławy, wzywające ZA Tarnów miały wskazać kandydatów do rady nadzorczej Puław.

Mogłoby to oznaczać, że Tranów mógłby zrezygnować z realizacji wezwania. Jednak wzywający zdecydował się o nabywaniu akcji ZA Puławy pomimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku. Odstąpienie od warunku, o którym mowa w pkt. 27 wezwania nie oznacza rezygnacji przez wzywającego z zastrzeżonego w pkt. 6 wezwania warunku nabycia akcji w wezwaniu, tj. złożenia w wezwaniu zapisów obejmujących akcje uprawniające do wykonywania 32 proc. głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy.

Źródło. wnp.pl