Akcja Komitetu obrony Zakładów Azotowych wywiera coraz większy oddźwięk społeczny. Przekonaliśmy się dzisiaj, kiedy na rondzie w Żyrzynie naszym oczom ukazały się banery NIE DLA TARNOWA, znane z akcji protestacyjnej w obronie ZA. Tajemniczemu Dobremu Duchowi dziękujemy w imieniu Komitetu za pomoc. Dziękujemy  także na informacje i zdjęcia z ronda w Żyrzynie.