W dniach 19-21 kwietnia odbędzie się szkolenie negocjacyjne dla członków związku „Solidarność”  w Puławach. Poprowadzi je trener z Komisji Krajowej – Jan Przechlewski. Zapraszamy chętnych, zapisy w biurze i pod numerami telefonów : 20-46 i 29-55.