Przedstawiany stanowisko Związków Zawodowych w sprawie wezwania Tarnowa