Przedstawiamy stanowisko Zawodowych w sprawie zaistniałej sytuacji w branży WSCH