W rozwinięciu prezentujemy stanowisko Rady Pracowników w sprawie przyznania nagrody świątecznej