Decyzja jest: szkodliwa, nielogiczna i nieprzemyślana!  Żądamy jej zmiany! Popiera nas NSZZ z PIWET