Dziś (16.09.2020) odbyło się spotkanie NSZZ „Solidarność” oraz pozostałych organizacji związkowych z Zarządem Spółki ( reprezentowali go Prezes Hryniewicz i Wiceprezes Janiszek) w ramach forum związków zawodowych GA ZAP SA. Forum (choć nazwa kojarzy się fatalnie, bo tak samo nazywa się lewacka centrala związkowa) jest innowacyjnym pomysłem obecnego Zarządu na podniesienie kultury komunikacji w naszej firmie. Zamysł cenny i szlachetny. I – jak pokazało dzisiejsze spotkanie – nawet udany. Oczywiście pojawiło się nikczemne podejrzenie, że wynikało to z faktu, iż nie uczestniczyli w nim przedstawiciele ZZPRC. NSZZ nie uważa, żeby te fakty dało się dziś wprost połączyć, naszym zdaniem próba badawcza jest zbyt mała 😊 .

Na spotkaniu zostały poruszone tematy wyników finansowych firmy oraz postulatów NSZZ dotyczących stażowego, zmian w taryfikatorze oraz bieżąca sprawa wypłaty premii kwartalnej. Poruszono też temat skandalicznej prywatyzacji Medicalu i wynikającego z tego faktu pogarszania się jakości i wachlarza usług medycznych (ponoć mają sprawdzać meble kuchenne niektórym).

NSZZ „Solidarność” z przychylnością i aprobatą przygląda się tej inicjatywie (forum). Czy będziemy w niej uczestniczyć na stałe, będzie zależało od tego, czy to NSZZ będzie miała możliwość wskazania wiceprzewodniczącego tego zgromadzenia.

Jedna rzecz nie ulega jednak wątpliwości: prowadzący obrady w imieniu Zarządu Pan Mecenas był tak uroczy (w najlepszym i najszczerszym tego słowa znaczeniu), że aż nieładnie było go czołgać na pierwszym spotkaniu. Postanowiliśmy jednak, że na drugim spotkaniu fakt ten ulegnie radyklanej zmianie – bo jest podejrzenie, że był to chytry chwyt negocjacyjny Zarządu.