W dniu 22 czerwca odbyło się spotkanie z Zarządem. Jest to część nowego sposobu komunikowania się z organizacjami związkowymi. Spotkanie przebiegało w nieodbiegającej od utartych norm atmosferze. Zarząd przedstawił ogólne informacje bieżące. Przedstawiciele NSZZ wyrazili uznanie dla tego typu inicjatyw co do idei. Nasz sceptycyzm wywołuje lista zaproszonych gości – w naszej ocenie powinny być to spotkania organizacji reprezentatywnych. Można mieć umiarkowane nadzieje, że w przyszłości kolejne spotkania będą bardziej merytoryczne i lepiej przygotowane logistycznie.