W poniedziałek gościło w naszych Zakładach kilku lubelskich Parlamentarzystów. Dla części z nich była to pierwsza wizyta w naszej Spółce. Na spotkaniu z udziałem Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, która wystąpiła w roli gospodarza oraz władz naszej Spółki, rozmawiano na temat wagi Zakładów na gospodarczej mapie Lubelszczyzny. Strona związkowa podkreślała bogatą historię Zakładów i dbałość naszej firmy o ochronę środowiska. Przypomniała walkę o zablokowanie przejęcia „Puław” przez Synthos, a następnie o jak najkorzystniejsze zapisy umowy społecznej po konsolidacji z Grupą Azoty. Podkreślono bardzo dobrą kondycję ekonomiczną naszych Zakładów. Wskazano na zalety dodatkowego pakietu medycznego dla pracowników i prospołeczne działania firmy na rzecz regionu puławskiego. Za bardzo ważny element uznano obecność spółki na GPW. Władze spółki – zarówno Zarząd jak i przedstawiciele Rady Nadzorczej zaprezentowali pozycję rynkową naszej firmy, jej wyniki ekonomiczne i zakres zrealizowanych oraz planowanych inwestycji. Podkreślono innowacyjność Centrum Kompetencji PUŁAWY i wiodący wkład PUŁAW w funkcjonowanie całej Grupy Azoty. Uświadomiono też wieloaspektowy wkład naszej Spółki w rozwój regionu – począwszy od wymiaru lokalnych podatków przez tworzenie miejsc pracy – także u naszych licznych lokalnych kooperantów, a kończąc na działalności sponsoringowej z obszaru sportu, ochrony zdrowia czy kultury. Posłowie obecni na spotkaniu zadeklarowali chęć powtórzenia tego typu wymiany informacji w gronie jak najszerszej reprezentacji Parlamentarzystów z naszego Województwa. Poinformowali też o stworzeniu zespołu parlamentarnego działającego na rzecz Lubelszczyzny. foto 022 foto 026