Obradujący wczoraj w Katowicach sztab protestacyjny NSZZ ?Solidarność? ocenił, że rząd odrzucił wszystkie związkowe postulaty zgłaszane podczas wrześniowych dni protestu. W związku z tym akcje protestacyjne będą kontynuowane.
W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną regionalne manifestacje. Pierwsza odbędzie się 9 listopada w Gdańsku.

Niezależnie od powyższego ?Solidarność? zaproponuje pozostałym reprezentatywnym centralom związkowym wspólne akcje przeciwko antypracowniczej polityce rządu. O decyzjach poinformujemy wspólnie z OPZZ i Forum ZZ.

Spór z antypracowniczym rządem zostanie przeniesiony na forum międzynarodowe.

?Solidarność? podtrzymuje swoje zawieszenie w pracach Komisji Trójstronnej, nadal deklarując gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na temat realizacji postulatów. Obecna formuła funkcjonowania TK wyczerpała się i bez zdefiniowania jej na nowo nie ma możliwości do niej powrotu. Dotyczy to również WKDS-ów.

?Solidarność? nie wyklucza również dwustronnych rozmów z organizacjami pracodawców idących w kierunku naprawy dialogu społecznego, zmierzającego do wzmocnienia możliwości zwiększenia znacznia ponadzakładowych układów zbiorowych.

Marek Lewandowski,