21 września w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego. Podczas obrad Delegaci wybrali nowego Przewodniczego Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego Sławomira Bezarę, który zastąpił zmarłego kilka tygodni temu kol. Tomasza Podlaska.bezara