Bardzo serdecznie, dziękujemy Zarządowi, w osobach sygnatariuszy pisma, za podjęcie decyzji która jest oczekiwana przez Załogę.

Tak szybka i pozytywna odpowiedź Zarządu jest dowodem na korzyści płynące z dialogu i właściwego argumentowania potrzeb i oczekiwań naszych Pracowników.

Wyrażamy nadzieję, że takie umiejętności posiądą inni – bo nie ilość pieczątek, tytułów czy hałaśliwość stanowi o skuteczności.