Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny! Od 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywał wiek: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

                                                                                                                                                                                             Głosowało 460 posłów, „za” głosowało 262 posłów, „przeciw” 149, a „wstrzymało się” 19.
Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci – podnoszony jest stopniowo: kobiety osiągną go w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r.