500 lat temu nasi przodkowie założyli dobroczynną fundację, której celem   było objęcie opieką chorych, ubogich, samotnych i niepełnosprawnych. Zadanie to było realizowane w ufundowanym wraz zapleczem szpitalu-przytułku. Nazwa historyczna – Szpital św. Anny dla Starców i Kalek w Kazimierzu Dolnym. Jest to jedna z najchlubniejszych kart w dziejach naszego miasta. Fundacja zjednoczyła wszystkie warstwy, instytucje i grupy społeczne. Dzięki szczodrości naszych Ojców zgromadziła dobra materialne i duchowe, które przez wieki, do lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku służyły najbardziej potrzebującym w lokalnej społeczności. Powołane przed ośmiu laty Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne św. Anny, nawiązuje to tego szlachetnego dzieła i kontynuuje jego działalność charytatywną.  Prowadzi   zajęcia manualne i warsztaty rysunku dla seniorów, placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci, poradnię zdrowia psychicznego, organizuje Parafialny Festyn Rodzinny oraz spotkania integracyjne. Jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego, parafialnego oraz kulturalnego. Stowarzyszenie podjęło się ogromnego trudu rozbudowy, odbudowy i konserwacji zabytkowego zespołu architektonicznego potocznie nazywanego Wikarówką. Materialnego świadka wspaniałych tradycji społecznych działań prowadzonych przez kazimierskich mieszczan we współpracy z Magistratem i Parafią.  Projekt ten to nie tylko rekonstrukcja zabytku – dziedzictwa materialnego ale głównie reaktywacja pięknej, staropolskiej tradycji opieki nad wykluczonymi społecznie – jako dziedzictwa niematerialnego. Wikarówka oddana zostanie całkowicie na potrzeby społeczeństwa. Jako przestrzeń animacji kulturalnej i społecznej służyć będzie lokalnej społeczności, osobom niepełnosprawnym i wykluczonym w naszej kazimierskiej społeczności, a poprzez swój wymiar historyczny, zabytkowy  i kulturowy również turystom.

„Wspólnie przywróćmy wielowiekową tradycję pomocy słabszym i starszym w Kazimierzu Dolnym!

Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 7 250 000 zł.

Większa część tej kwoty (ponad 5 000 000 zł) pokryta zostanie z projektu Unii Europejskiej “Rewitalizacja miast”, 600 000 zł z budżetu państwa, natomiast resztę musimy zebrać we własnym zakresie.

I tu gorąco apelujemy do Państwa o wsparcie.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym: 94 8731 0001 0008 5498 2000 0010,

Jesteśmy również współorganizatorem zbiórki internetowej na zrzutka.pl/wikarowkakazimierzdolny KLIKNIJ

Z góry z całego serca dziękujemy!

Zapraszamy do śledzenia postępu prac związanych z odbudową poprzez nasz instagramowy profil kliknij  oraz strona FB klikij 

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pożytku publicznego, możemy ofiarować 1% z podatku. Odsyłamy do naszej strony internetowej: www.swietejanny.plkliknij 

Zofia Wiśniewska – Prezes Zarządu Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny

Joanna Rządkowska – Członek Zarządu Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny