W dniach 8-9 grudnia w Opocznie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Podczas obrad poruszono szereg spraw związanych z sytuacją w polskiej chemii. Sytuacja w niej jest bliźniaczo podobna do sytuacji panującej w naszej spółce. Dodatkowo w związku z kolejną rocznicą śmierci naszego kol. Byłego przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Andrzeja Koneckiego została odprawiona rocznicowa msza święta i zostały złożone kwiaty na jego grobie.

Została również przekazana informacja z obrad Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność, który odbył się  w listopadzie w Płocku.  Delegaci obecni na Zjeździe stwierdzili że  nie dokonano znaczących zmian zapowiadanych w statucie związku. Podjęto szereg uchwał porządkowych. Ponadto została dokonana ocena odbytego w październiku we Wrocławiu Kongresu Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.  Organizację oraz przygotowanie całej oprawy Kongresu oceniono bardzo wysoko w sposób bardzo profesjonalny.