Wchodząca w skład Grupy Azoty spółka z Puław zarobiła ?na czysto? w ubiegłym roku 305 mln złotych. To mniej niż rok wcześniej, ale i tak najwięcej w całej Grupie.

Podobnie jak pozostałe zakłady Grupy spółka z Puław zanotowała pogorszenie wyników. Nadal są one jednak solidne i pozwalają na myślenie o rozwoju firmy. Puławska firma osiągnęła za rok 2013r. zysk netto na poziomie 305 mln zł. Rok wcześniej było to 487 mln zł.


Dekoniunktura na rynku chemicznym i związanym z tym spadek cen spowodował, że spadły także przychody ze sprzedaży. Wyniosły one w ubiegłym roku niemal 2,8 mld złotych. W roku 2012 przychody Puław nieznacznie przekroczyły 3,98 mld złotych.

Spółka zanotowała także spadek EBIT. Z 505 mln złotych w 2012 w ubiegłym roku zmalał on do poziomu 340 mln złotych. Spadła także EBITDA Puław. Na koniec roku wyniosła ona 478 mln złotych, gdy po 12 miesiącach 2012 roku sięgnęła 621 mln zł.

Puławy to największy zakład w Grupie Azoty. Wszedł on zresztą do potentata najpóźniej, bo rok temu. Firma specjalizuje się w produkcji nawozów. Segment ten odpowiada za 60 proc. produkcji. 40 proc. produkcji do segment chemiczny.