21 lipca w Lubelskiej Lokomotywowni odbyły się obchody 33- rocznicy strajków na kolei. Na lubelskim dworcu aby wspomnieć te lipcowe wydarzenia zebrali się samorządowcy, parlamentarzyści, związkowcy a także uczestnicy tamtych wydarzeń.
Podczas uroczystości najbardziej zasłużeni działacze Solidarności zostali odznaczeni pamiątkowymi odznakami przez zastępce przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Tadeusza Majchrowicza i przewodniczącego Sekcji Kolejarzy Henryka Grymela.
Po uroczystej mszy świętej sprawowanej przez ks. Prałata Tadeusza Pajurka odbyło się uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem Doli Kolejarskiej.

Relacja Fotograficzna z obchodów