W rozwinięciu protokół z obrad w sprawie negocjacji płacowych z dnia 28 września 2012