Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność zaprasza na wyjazd.

Lwów-Huta Pieniacka