Podpisanie Porozumienia kończącego Spór Zbiorowy – 17.09.2018r.