W związku z wypracowanym przez naszą Spółkę w III kwartale 2020 r. zyskiem netto, zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania, fundusz premiowy za ten kwartał wynosi 15% miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych.