Dziś w naszej firmie gościli lubelscy posłowie PiS. Po spotkaniu z Zarządem mieli okazję zapoznać się z informacjami przekazanymi przez stronę związkową. Naszych gości bardzo zdziwiła i zasmuciła informacja o ilości i przewlekłości sporów zbiorowych, fakt zwalniania związkowców objętych szczególną ochroną oraz wymuszanie na Załodze anonimowego donoszenia.  Zaciekawiło ich też wiele innych tematów nieporuszanych na spotkaniu z Zarządem. Strony uznały spotkanie za niesłychanie owocne i umówiły się na kolejne.