W dniach 6-8.09.2017 r. w Swarzędzu odbyło się posiedzenie Sekcji i Rady KSPCH NSZZ „Solidarność” połączone ze zwiedzaniem fabryki Bridgestone.

Naszą organizację reprezentowali : Góra Roman, Śliwa Piotr i Dębowski Konrad. Pierwszego dnia po przyjeździe uczestników miały miejsce wspólne obrady, których gościem był Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolskiego – Jarosław Lange. Członkowie sekretariatu mieli okazję dowiedzieć się jak działa region wielkopolski. Jarosław w pracy regionu stawia na budowanie dobrego kontaktu z członkami NSZZ Solidarność, którzy podczas załatwiania sprawy w regionie nie powinni czuć się niechcianym gościem. Region wielkopolski jest jednym z prężniej działających, który wobec malejącego uzwiązkowienia w Polsce może pochwalić się stale utrzymywaną liczbą członków. Jarosław wypowiedział się także w kwestii zmian statutowych o jakie wnosiło KSPCH. Stwierdził, że Solidarność potrzebuje zmian w kierunku wzmocnienia branż, ale zmiany te powinny być przemyślane i nie da się wprowadzić ich gwałtownie.

W dalszej części spotkania Piotr Łusiewicz w imieniu swojej organizacji działającej w Gaz Systemie podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację pikiety, która dzięki sporej deklaracji udziału związkowców z całej Polski nie odbyła się, ponieważ podpisano porozumienie z pracodawcą.

Kolejnego dnia grupa po spotkaniu z przedstawicielem kadr zwiedziła zakład Bridgestone w Poznaniu. Wycieczka miała okazję obejrzeć cały proces tworzenia opony oraz ich sortowanie i magazynowanie. Wizyta zakończyła się spotkaniem z dyrektorem zakładu, który opowiedział o sytuacji firmy oraz bezpieczeństwie na terenie zakładu.