Niskie wynagrodzenia i kiepska służba zdrowia. Według najnowszego raportu OECD, Polska to jeden z 34 badanych krajów, w którym żyje się najtrudniej.

?Gazeta Wyborcza? przywołuje najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według badania, Polska wypada fatalnie. Słabo u nas pod względem wysokości wynagrodzeń, źle z dostępnością mieszkań, zaangażowaniem społecznym, służbą zdrowia i czystością środowiska. Nie mamy się czego wstydzić jedynie pod względem poziomu wykształcenia i bezpieczeństwa. Gorszą średnią uzyskały tylko Turcja i Meksyk.

Polska słabo wypada też pod względem dostępności mieszkań. Według raportu statystycznie na mieszkańca Polski przypada jeden pokój. Pod tym względem gorzej jest tylko w Meksyku i Turcji. Jak informuje ?Gazeta Wyborcza?, statystyczny Norweg dysponuje dwoma pokojami, Czech ma 1,4 pokoju, a Kanadyjczyk zajmuje średnio 2, 5 pomieszczenia.