Polacy negatywnie o rynku pracy. Wyniki badania CBOS
Ponad połowa Polaków spodziewa się wzrostu bezrobocia, wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. To prawie dwukrotnie więcej niż w latach 2006 ? 2008. Polacy nie wierzą także, że sytuacja na rynku pracy poprawi się. Optymistami w tej kwestii jest zaledwie 10% uczestników badania.

Ogólną sytuację na rynku pracy w Polsce respondenci CBOS oceniali ostatnio w marcu ubiegłego roku. Kolejny rok przyniósł nieznaczną poprawę opinii i przewidywań, choć nadal są w zdecydowanej większości krytyczne. Obecnie ponad dwie trzecie badanych (68%) wypowiada się negatywnie o krajowym rynku pracy, w tym ponad jedna piąta (22%) sytuację określa jako bardzo złą.

Większość badanych uważa, że w miejscu ich zamieszkania lub w okolicy trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę (43%) lub że nie ma jej wcale (15%). Jeszcze gorzej postrzegana jest sytuacja na rynku pracy w Polsce. Blisko połowa respondentów (46%) ocenia ją jako złą, a dodatkowo jedna piąta (22%) jako bardzo złą.

Liczba osób pracujących, które obawiają się o swoje miejsca pracy utrzymuje się na dość zbliżonym poziomie. W skali krajowej niepewność zatrudnienia odczuwa od 30% do 40% pracujących, a więc znacząco więcej niż w latach 2007?2008.

Źródło. solidarność.org.