Komitet Strajkowy Grupy Azoty sformułował i ogłosił następujące postulaty strajkowe:

  1. Zaniechanie wszelkich działań zmierzających do wydzielenia jakichkolwiek obszarów ze struktury firmy.
  2. Zaprzestanie łamania umów wzajemnych tj. Umowy Konsolidacyjnej oraz Umowy Społecznej.
  3. Odwołanie z zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” wiceprezesa Krzysztofa Homendy spowodowane utratą wiarygodności i zaufania społecznego.

Komitet Strajkowy Grupy Azoty zawiązany został dnia 9 listopada 2017 r. przez KM NSZZ “Solidarność” przy Grupie Azoty “Puławy” SA i ZZPRC ZA “Puławy” SA

W skład prezydium Komitetu Strajkowego weszli
Przewodniczący                –             Piotr Śliwa
Wiceprzewodniczący        –             Sławomir Wręga
Sekretarz                          –             Michał Oleksiak
Rzecznik Prasowy             –             Michał Świderski