Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjno -Strajkowy Kolejarzy ogłosił pogotowie strajkowe w PKP, z powodu braku reakcji rządu na ?patologie rujnujące polski system kolejowy?.

Jak podkreślają kolejarze ogłoszenie pogotowia strajkowego jest ?reakcją na brak woli podjęcia dialogu społecznego dla rozwiązania kluczowych problemów polskiego kolejnictwa, które od lat związki zawodowe sygnalizowały najpierw premierowi Donaldowi Tuskowi a następnie premier Ewie Kopacz, jak i poszczególnym ministrom infrastruktury?.

W skład komitetu obok “Solidarności” wchodzi Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP oraz Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych.