Koleżanki i Koledzy

Pierwszą turę wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej mamy już za sobą, w której frekwencja osiągnęła ponad 66%, świadczy to dobrze o nas samych, że chcemy współuczestniczyć i mieć wpływ na dalsze losy naszego zakładu pracy oraz miejsc pracy.
Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy tak licznie uczestniczyli w głosowaniu a w szczególności tym którzy w pierwszej turze oddali głosy na moją osobę.

Dziękuję wszystkim Uczestnikom spotkań wyborczych za poświęcony mi czas. Dziękuję za dobrą i rzeczową atmosferę w trakcie której poruszaliśmy żywotne problemy pracownicze jak również problemy spółki.

Uczestnicząc w spotkaniach przedwyborczych z pracownikami naszego zakładu otrzymywałem sygnały jak jest jeszcze wiele do zrobienia w naszej Spółce.

Wszystkie te kwestie będę starał się rozwiązywać na forum Rady Nadzorczej.
Dziękuję za zaufanie jakim mnie obdarzyliście.

Przed nami II tura głosowania, apelując o liczne uczestnictwo w głosowaniu na naszych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, proszę o głos na moją osobę.

Ze swej strony mogę obiecać, że w pierwszej kolejności dobro zakładu i załogi leży mi na sercu i wszelkie moje działania będą podporządkowane temu celowi.

Jacek Wójtowicz