Koleżanki i Koledzy
Na wstępie chciałbym wszystkim złożyć podziękowanie za liczne uczestnictwo w wyborach. Specjalne podziękowania pragnę złożyć wszystkim tym, którzy oddali głos na moją osobę i okazali mi zaufanie, którego postaram się nie zawieść. Ponadto chcę podziękować tym, którzy wspierali mnie i aktywnie angażowali się w trakcie wyborów.
Każdy głos oddany na moją osobę jest dla mnie wielkim zobowiązaniem. Zapewniam, że z determinacją będę dążył do realizacji zakładanych celów z kampanii wyborczej, będą one dla mnie priorytetem w dalszej działalności. Liczę na Waszą pomoc i szeroko pojętą współpracę, ponieważ zakład jest naszym wspólnym dobrem i wszyscy powinniśmy pracować na jego sukces.
W czasie kampanii wyborczej miałem okazję do spotkań z pracownikami wielu komórek. Rozmowy były merytoryczne i dotyczyły głównie zapewnienia stabilności warunków pracy i płacy. Uzyskane informacje, przekazane opinie i uwagi traktuję jako ważne wskazówki, które będą mi pomocne w pracy w Radzie Nadzorczej.
Gratuluję wszystkim kandydatom uzyskanych wyników podczas głosowań a szczególnie gratuluję koledze Grzegorzowi Mandziarzowi z nadzieją na owocną współpracę.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udzielone mi zaufanie.
Jacek Wójtowicz