Koleżanki i Koledzy

                Dziękuję wszystkim, którzy oddali swój głos na moją osobę, duże zaufanie jakim mnie obdarzyliście jest dla mnie potwierdzeniem właściwego wywiązywania się z obowiązków reprezentanta pracowników w Radzie Nadzorczej.

Miałem zaszczyt reprezentować Was w Radzie przez dwie kadencje. Okres ten był dla Spółki okresem rekordowych zysków, rekordowych nakładów inwestycyjnych oraz stałego wzrostu wynagrodzeń. Rozwój zakładów, gwarancja utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy były dla mnie zawsze priorytetami w działaniu. Minione dwie kadencje nie były okresem łatwym, wiele się działo w zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu Spółki. Pomimo tych niesprzyjających czynników nasza Spółka zachowała pozycję lidera w branży. Jesteśmy liderem Grupy Azoty i wierzę, że nasze wspólne działania będą służyły dalszemu umacnianiu tej pozycji.

 

 

Andrzej Bartuzi