Koleżanki i Koledzy

                Na wstępie chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy oddali swój głos na nas i obdarowali nas tak dużym zaufaniem.

Dziękujemy bardzo.

Pewni i sprawdzeni przedstawiciele w Radzie Nadzorczej to gwarancja obrony miejsc pracy i rozwoju Spółki. Dlatego apelujemy o aktywny udział całej załogi w II turze głosowania i oddanie głosu na nas. Głosując na nas głosujesz za bezpieczeństwem i rozwojem.

Nasze wysiłki będą skierowane przede wszystkim na dalszy rozwój firmy, to jedyna gwarancja utrzymania i tworzenia miejsc pracy.  Nie będzie naszej zgody dla likwidacji stanowisk pracy i outsourcingu usług na zewnątrz Spółki.

Realizowane obecnie, rekordowe inwestycje potwierdzają naszą skuteczność w tym względzie, nie zapominamy jednak również o sprawiedliwym podziale wypracowywanych zysków. Negocjowane obecnie Porozumienie płacowe, ma w perspektywie trzech lat rozwiązać wiele nieprawidłowości płacowych, jako Wasi przedstawiciele w Radzie będziemy zabiegać by osiągane wyniki gwarantowały jego realizację.

 

Uważamy, że największym kapitałem firmy jest doświadczona i wykwalifikowana załoga. Dlatego też zadbamy, aby każdy pracownik niezależnie na jakim stanowisku pracuje, miał poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji oraz był należycie traktowany i wynagradzany. Jako członkowie Rady Nadzorczej wystąpimy z inicjatywą skrócenia czasu pracy dla pracowników jednozmianowych oraz wpisania systemy pięciobrygadowego do ZUZP.

Działania nasze będziemy prowadzić przy współpracy i wsparciu wszystkich związków zawodowych.

Koleżanki i Koledzy

Zadbajmy sami o naszą przyszłość i wybierzmy właściwych przedstawicieli w Radzie, zapewniamy, że jeśli wybierzecie nas, będziemy godnie reprezentować całą załogę i walczyć o naszą Firmę oraz stanowiska pracy.

Nie zawiedziemy Waszego zaufania.

Andrzej Bartuzi i Jacek Wójtowicz