17 maja br. w sali nr 16 Dyrekcji Naczelnej odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność ZAP. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przewodniczącego Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność Mariana Króla a także zastępcy przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Romana Wawrzyniaka.
Ze strony Zarządu Zakładów Azotowych Puławy przybył Wojciech Kozak, natomiast Radę Nadzorczą reprezentował Jacek Wójtowicz.
Podczas obrad przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Andrzej Jacyna przedstawił sprawozdanie z rocznego okresu działalności naszej Komisji. Swoje sprawozdanie zaprezentowała także Komisja Rewizyjna.
Po krótkiej dyskusji wszyscy delegaci udzielili absolutorium za rok 2012 całemu Zarządowi Komisji Międzyzakładowej.

Relacja Fotograficzna z Walnego