W dniu 9 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sesja Sprawozdawczo – Wyborcza NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy S.A. na którym w głosowaniu tajnym odwołano dotychczasowego przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy S.A. kolegę Andrzeja Jacynę. Na nowego przewodniczącego delegaci wybrali kolegę Piotra Śliwę.