W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu naszej Spółki z organizacjami Związkowymi. Podczas roboczego spotkania poczyniono ważne ustalenia w sprawie podwyżek płac dla pracowników. Uczestnicy spotkania dokonali wspólnych uzgodnień, które pozwolą na uruchomienie podwyżek powszechnych o charakterze motywacyjnym od 1 listopada oraz na stworzenie funduszu  podwyżek regulacyjnych. Na podwyżki motywacyjne przeznaczono w tym roku obrotowym kwotę ponad 8,7 mln zł  natomiast na fundusz podwyżek regulacyjnych kwotę ponad 4,3 mln złotych. Dodatkowo na spotkaniu ustalono, że w ramach dialogu w naszej spółce spotkania będą odbywać się co miesiąc.