W poniedziałek 9 lutego Zarząd naszej Spółki i pracownicy Pionu Personalnego spotkali się na kolejnym roboczym spotkaniu z przedstawiciele związków zawodowych. Tematem spotkania były kwestie płacowe, a konkretnie podwyżki dla pracowników naszej Spółki. Po krótkim, treściwym i przebiegającym w spokojnej atmosferze spotkaniu związkowcy przyjęli propozycję Zarządu.

W najbliższym czasie treść porozumienia zostanie przygotowana przez pracowników Pionu Personalnego i przesłana do organizacji związkowych.

Szczegóły porozumienia zostaną podane do publicznej wiadomości w chwili zaakceptowania i podpisania go przez wszystkie strony negocjacji.