Dziś odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych działających w naszej firmie z Zarządem Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy SA. Tematem spotkania było ustalenie nagrody świątecznej dla pracowników. Uzgodniono, że nagroda przed Świętami Wielkanocnymi wypłacona zostanie poprzez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przy stawkach zasadniczych:

– do 3000zł pracownik otrzyma 490 zł brutto  

– 3001-6000 zł – 480 zł brutto

– powyżej 6001 zł – 470 zł brutto

Kwoty te do wypłaty pomniejszone zostaną o 18% podatek.