Wczoraj odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych z przedstawicielami pracodawcy. Obie strony rozmów podtrzymały swoje stanowiska wyrażone dnia 25.09.2013, w związku z czym zgodnie z zapisami to Pracodawca w formie zarządzenia ustali wysokość wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia na rok obrotowy 2013/2014.