W piątek 22 sierpnia odbyło się spotkanie z dyrektorem Personalnym naszej spółki Panem Ryszardem Bartczakiem, które dotyczyło wprowadzenia Regulaminu Nagrody Rocznej. Przedmiotem rozmów była propozycja, którą przedstawiły związki zawodowe, a była to propozycja daleko idąca dla załogi naszej spółki i dawałaby Nagrodę Roczną od wypracowanego zysku. Niestety Zarząd nie poparł propozycji Organizacji Związkowych, która nobilitowałaby pracowników do aktywnej pracy całej załogi, to znaczy my wypracowujemy zyski a Ci którzy nic nie robią korzystają ( skąd my to znamy).
Jedynym póki co dobrym prognostykiem jest chęć zarządu Spółki do wypłaty nagrody rocznej za okres od 1 lipca 2013 do 31.12.2013 w wysokości 5,5%, która wypłacona byłaby do końca tego roku.
Na koniec dodam, że doszły nas niepokojące informacje sprawie Umowy Pakietu Społecznego, który został wynegocjowany z przedstawicielem Grupy Azoty SA, Panem Jerzym Koziarą, a nie chcą podpisać Zarządy Grupy Azoty i Azoty Zakłady Azotowe Puławy. Podobno nie chcą zaakceptować zapisu o obecnej wielkości załogi i tworzeniu nowych miejsc pracy. Dziwne, bowiem na ostatnim spotkaniu w sprawie Umowy Społecznej przedstawiciele obu gremiów złożyli stosowne parafki, które oznaczały zakończenie negocjacji i akceptację tych ustaleń.