W dniu 17.04. 2013 r. w puławskim Parku Technologicznym odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw Dialogu Społecznego Grupy Azoty w sprawie wypracowania dla pracowników Umowy Społecznej, która zabezpieczałaby interesy naszej firmy, po przejęciu Zakładów Azotowych Puławy przez Azoty Tarnów.
W toku przedstawionego projektu organizacje związkowe wniosły poprawki do przedstawionego projektu a także swoje propozycje.
Rozmawialiśmy między innymi o
? Zapisie gwarancji zatrudnienia na dotychczasowym poziomie
? Projekcie programu emerytalnego
? Nagrodzie rocznej
? Funduszu Świadczeń Socjalnych
Nasze uwagi i propozycje po przedstawieniu na piśmie trafią do Zarządu Tarnowa i po zatwierdzeniu nowy projekt Umowy wróci do Zespołu do spraw Dialogu Społecznego.
Wszystkie organizacje związkowe jednogłośnie stwierdziły, żeby rozpocząć proces dalszych negocjacji niezbędne jest ujawnienie umowy konsolidacyjnej zawartej między ZAP a ZAT, szczególnie w strefie pracowniczej, która to zdecydowanie ułatwiłaby pracę w dalszych pracach Zespołu